Agricultura şi SAFOsmart

Agricultura constituie principalul furnizor de materii prime pentru industria alimentară şi totodată, sectorul de activitate cel mai important care oferă alimente în stare neprelucrată. Încă din cele mai vechi timpuri, atunci când producţia agricolă a excedat nevoilor, o parte din aceasta, respectiv surplusul, a fost donată ori distribuită semenilor în schimbul altor produse sau contracost.

Agricultura şi SAFOsmart

Tehnologiile avansate ale ultimilor decenii au condus la creşterea fără precedent a producţiilor agricole, astfel că în prezent, volumul producţiei agricole obţinute depăşeşte cu mult nevoile de consum ale populaţiei. În ciuda acestui fapt, în majoritatea zonelor lumii, s-a creat un mare decalaj între populaţia cu un înalt nivel al calităţii vieţii şi populaţia săracă, pentru care foametea şi grija zilei de mâine sunt realităţi cotidiene. În timp ce, anual, aproximativ o treime din producţia agricolă mondială se pierde din cauze determinate în special de risipă şi neglijenţă, aproximativ 1 milion de oameni suferă de inaniţie. Cu toate acestea, problemele deşeurilor agricole sunt la fel de mari în ţările sărace ca şi în cele bogate, chiar dacă acestea sunt de natură diferită. În statele sărace, lipsa condiţiilor de depozitare şi a logisticii, face ca şi producţia agricolă care ar putea să fie consumată în interiorul ţării sau exportată, să se degradeze de multe ori pe câmp şi să se transforme în gunoi. În ţările bogate, exploatarea intensivă a terenurilor a generat efecte negative şi mai mari asupra mediului. Pe de o parte, solurile au devenit în mare măsură aride si sărăturate, apele dulci şi-au redus debitele datorită schimbărilor de climă, dejecţiile animalelor din marile ferme au generat creşterea emisiilor de dioxid de carbon etc. Pe de altă parte, supraproducţia s-a materializat în  „depozite de deşeuri”, câmpuri  rămase neculese, pierderi imense de alimente de-a lungul lanţului de aprovizionare şi consum, toate acestea, generând efecte poluante dintre cele mai grave.

Agricultura şi SAFOsmart

Este minunat să visăm la locuinţe interstelare.... însă pentru multă vreme, toţi ştim că Pământul va rămâne casa noastră! 

 

Paradoxul constă în faptul că, fiecare dintre noi ne dorim un trai mai bun, fără  să ne intereseze însă efectele negative ale acţiunilor pe care le exercităm asupra mediului şi viitorului Planetei. Aşa cum spunea Lavoisier, „În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se transformă”. Dar oare ne-am întrebat vreodată ce se va întâmpla cu Planeta Pamânt sub povara atâtor reziduuri care an de an modifică şi transformă structura şi arhitectura acestui Dar Divin? Câţi dintre noi conştientizăm amploarea acţiunilor noastre asupra mediului?.... Fie că este una pozitivă sau negativă!?

Agricultura şi SAFOsmart

SAFOsmart vă invită să deveniţi partenerii noştri în acţiunea de gestionare a produselor alimentare pe criterii sustenabile.

SAFOsmart vă propune soluţii inteligente pentru reducerea pierderilor de produse rezultate din agricultură.

  1. O cauză majoră a nevalorificării integrale a producţiei obţinute o constituie lipsa pieţei de desfacere. Producătorul agricol care nu este membru într-o asociaţie, de cele mai multe ori nu reuşeşte să îşi vândă producţia, într-un timp util şi fără pierderi. SAFOsmart este piaţa de care dumneavoastră aveţi nevoie! Indiferent de locaţie sau de mărimea afacerii, de natura produselor agricole sau de moment, dumneavoastră vă puteţi crea propria imagine de piaţă, propria reputaţie şi chiar propriul brand, prin prezentarea ofertei într-un mod profesionist. SAFOsmart este locul unde cererea şi oferta se întâlnesc, în timpul cel mai scurt şi cu eforturi minim. Contextul şi restricţiile sociale existente în prezent limitează şi mai mult cadrul tradiţional al comercializării produselor agricole. Doar la un click distanţă, dumneavoastră puteţi asigura vizibilitatea produselor şi serviciilor proprii, garanţia calităţii fiind chiar dumneavoastră înşivă!
  2. În relaţia cu cei mai importanţi comercianţi, fie ei angrosişti sau retaileri, este binecunoscut faptul că marii perdanţi sunt producătorii agricoli. De ce? Deoarece într-o relaţie de negociere, regulile sunt impuse de către liderii de piaţă. Aşadar ei vor fi interesaţi de produse agricole care corespund standardelor în materie de formă, culoare, dimensiune, aspect, calibre etc. Studiile internaţionale arată că anual, aproximativ 40% din producţia mondială de legume şi fructe nu se consumă niciodată, deoarece aceasta nu corespunde normelor de calitate reglementate de către marii distribuitori. Cunoaşteţi din experienţă aceste informaţii? Ouă prea diferite ca mărime, cartofi prea mici, mere cu pete, morcovi cu radăcini răsucite etc. Dar oare câţi dintre noi nu suntem dispuşi să renunţăm la aspectul fructelor şi legumelor pentru o aromă, un gust apetisant sau un preţ mai mic? Naturii i-au trebuit 90-120 zile pentru a le crea iar noi le aruncăm pentru unele capricii. Câţi oameni fără posibilităţi materiale nu şi-ar dori să aibă informaţii despre astfel de producători care sunt dispuşi să le vândă mai ieftin decât să arunce aceste produse? Câţi producători agricoli nu ar fi dispuşi să încheie parteneriate cu producători de conserve şi băuturi, prin care, contra cedării producţiei să  primească la schimb produse sau bani? Sau poate că unii producători agricoli, ar putea să se cunoască şi să se asocieze prin platforma SAFOsmart în cadrul unor afaceri de valorificare a producţiei prin descoperirea unor reţete tradiţionale locale. Câţi producători agricoli nu ar fi dispuşi să doneze o parte dintre aceste produse unor centre sociale sau familii defavorizate decât să îşi mărească timpul alocat pentru eliberarea spaţiilor ocupate sau să îşi crească cheltuielile ocazionate de gestionarea deşeurilor şi a pierderilor?  SAFOsmart este piaţa virtuală în care dumneavoastră, producătorii, aveţi şansa să valorificaţi toată producţia agricolă, cu pierderi minime.
  3. Prin platforma SAFOsmart, fermierii care îndeplinesc normele legale, pot comercializa fie animalele[1], fie preparatele şi produsele derivate (ouă, lapte, carne) persoanelor fizice şi juridice interesate. SAFOsmart prin digitalizarea pieţei oferă o imagine de ansamblu asupra celor două categorii de participanţi la tranzacţii: vânzători şi cumpărători.
  4. Apicultorii, piscicultorii şi celelalte categorii de producători pot fi beneficiarii serviciilor de publicitate prin anunţuri relevante pe platforma SAFOsmart.com,  astfel încât produsele comercializate să satisfacă într-un mod cât mai obiectiv atât aşteptările ofertanţilor cât şi necesităţile consumatorilor.
  5. Marii producători agricoli au posibilitatea de a utiliza platforma SAFOsmart.com pentru diversificarea, fidelizarea şi atragerea clienţilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune oportunităţi de creştere a beneficiilor prin expunerea ofertelor într-un mod profesionist.
  6. O bună oportunitate pentru producătorii agricoli o poate reprezenta colaborarea cu organizaţiile economice interesate în procesarea şi producerea hranei pentru animale. Astfel, orice produs agicol de natură animală sau vegetală poate deveni sursă  de hrană pentru alte vieţuitoare, întregindu-se astfel lanţul trofic.
  7. Este ştiut faptul că agricultura constituie un mare generator de deşeuri rezultate din culturile vegetale, viticultură, pomicultură etc. Aceste resturi (plante uscate ,veştejite, paie, rădăcini, tulpini, fructe lovite şi fermentate, frunze etc.) pot constitui materie primă pentru crearea fertilizanţilor agricoli, compostului, biogazului şi a brichetelor atât de către persoanele juridice specializete cât şi de către consumatorii casnici. SAFOSmart propune soluţii novatoare şi intermediază relaţiile  de afaceri ale partenerilor SC C&A Green Consult SRL.
  8. Platforma SAFOsmart oferă nu numai oportunitatea comercializării producţiei proprii ci şi posibilitatea exprimării interesului fiecărui utilizator de a cumpăra de pe piaţa digitală produse agricole şi  alimentare care respectă condiţiile şi normele legii.

Agricultura şi SAFOsmart

1vânzarea prin platforma SAFOsmart, obligatoriu va trebui să respecte de către orice ofertant legislaţia în domeniu privind comercializarea produselor animale şi vegetale

 

SAFOsmart

* Materialele şi conceptele utilizate aparţin SC C&A Green Consult SRL. Reproducerea parţială sau preluarea ori valorificarea conceptelor este interzisă sau se va realiza doar cu acordul scris al proprietarilor platformei  SAFOsmart, marcă înregistrată OSIM.