Industria ospitalităţii, de la risipă, la sustenabilitate

Industria ospitalităţii influenţează direct consumul de alimente şi risipa la nivel global. Lipsa unei gestiuni coerente a necesarului de alimente a generat în timp, dincolo de pierderile economice înregistrate de antreprenori, un adevărat dezastru planetar. În ultimii ani, agenţiile internaţionale de mediu au iniţiat multiple acţiuni şi manifestări prin care s-a urmărit sensibilizarea şi conştientizarea impactului negativ al risipei alimentare,  pe de o parte asupra eficienţei economice a companiilor sau a gospodăriilor individuale, iar pe de altă parte asupra degradării calităţii mediului înconjurător.

Industria ospitalităţii, de la risipă, la sustenabilitate

Reducerea risipei de alimente va constitui în următorii ani un obiectiv crucial al fiecărei naţiuni şi mai mult, aceasta trebuie să devină un obicei al fiecărui cetăţean. Risipa alimentară echivalează cu pierderi financiare sub toate aspectele, materializate în sume importante de bani alocate pentru:

 • procurarea de alimente peste necesar care, în fapt,  nu vor fi consumate niciodată;
 • acţiuni de îmbunătăţire a calităţii aerului şi limitare a degradării solului prin înlăturarea efectelor generate de deşeurile alimentare;
 • plata taxelor destinate salubrizării şi protecţiei mediului înconjurăror;
 • depozitarea şi neutralizarea deşeurilor alimentare;
 • plata salariilor personalului  din domeniul salubrizării;
 • plata amenzilor pentru încălcarea normelor de mediu;
 • plata facturilor pentru apă, energie, nutrienţi, chirii, rente ocazionate de supraproducţii agricole, nevalorificate prin consum etc. 

Industria ospitalităţii, de la risipă, la sustenabilitate

Deşi puţin tratată, problema deşeurilor alimentare în sectorul ospitalităţii constituie în prezent o realitate dar şi o problemă cheie la nivel mondial. În ultimii ani, odată cu îmbunătăţirea calităţii vieţii, a crescut interesul pentru turism şi preferinţele populaţiei pentru servirea mesei în afara locuinţei.  În acest context, risipa de alimente a devenit o problemă sensibilă, atât pentru statele dezvoltate cât şi pentru regiunile sărace ale globului. Potrivit studiilor, peste 250.000 de tone de deșeuri alimentare sunt aruncate în fiecare an la groapa de gunoi de către unitățile HoReCa, estimându-se că acestea deţin în prezent o pondere de 12%-15% din risipa totală de alimente.

*

*          *

Administratorii SC C&A Green Consult SRL sunt de părere că abordarea complexă şi colaborarea interactivă între utilizatorii platformei SAFOsmart.com vor contribui pe de o parte la diminuarea deșeurilor alimentare, iar pe de altă parte la reducerea cheltuielilor generate de pierderile şi risipa de alimente. Acest demers va  avea impact pozitiv asupra profitabilității afacerilor şi dezvoltării sustenabile.

Fie că este vorba despre servirea mesei la un restaurant de lux,  despre o cafea și câteva produse de patiserie servite la o cafenea locală sau despre comanda la domiciliu a unor  meniuri preferate, de cele mai multe ori, o parte din alimente rămân neconsumate. Deşi, majoritatea dintre noi conştientizăm şi rămânem surprinşi de cantitatea de deșeuri alimentare generate doar de o simplă servire a mesei, de cele mai multe ori nu întreprindem nici o acţiune în sens corectiv.  Oare câţi bani se irosesc anual la nivelul unei familii pentru achiziţionarea cantităţilor de alimente neconsumate?!... şi extrapolând...  dar la nivel planetar?  Iar dacă nu ar fi  totuşi vorba doar despre bani, câţi dintre noi ne întrebăm unde ajung aceste deşeuri alimentare, cine le administrează, ce volum şi  ce suprafaţă ocupă din întinderea de uscat al Planetei?

Industria ospitalităţii, de la risipă, la sustenabilitate

Majoritatea „protagoniştilor” ignoră cantitățile uriaşe de deșeuri alimentare, care anual înalţă munţii de gunoaie. Dar oare câţi ştiu că...prin putrezirea gunoiului menajer se degajă milioane de metri cubi de gaz metan, un compus organic de 30 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon sau că...pentru producerea alimentelor aruncate se irosesc cantităţi imense de apă, energie şi alte resurse naturale epuizabile?

Platforma SAFOsmart.com îşi aduce aportul şi sprijinul pentru ca toate entităţile din domeniul industriei ospitalităţii - restaurante, cafenele, cantine, hoteluri şi alte organizaţii – să adopte strategii sustenabile de reducere a risipei alimentare şi de creştere a profitului.

Prin platforma SAFOsmart.com vrem să ne aducem aportul şi să venim în sprijinul HoReCa - cafenelelor, restaurantelor, cantinelor, hotelurilor şi tuturor organizaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în industria ospitalităţii -  pentru ca împreună să construim strategii viabile de reducere a deşeurilor alimentare, care vor conduce nu numai la obţinerea unor marje de profit mai bune ci şi la creionarea unei planete mai sănătoase pentru generaţiile viitoare.  

Surse bibliografice

 1. https://jebosseengrandedistribution.fr/2020/01/27/comment-les-professionnels-de-la-grande-distribution-luttent-au-quotidien-contre-le-gaspillage-alimentaire/
 2. https://actu.fr/ile-de-france/courbevoie_92026/courbevoie-s-engage-contre-le-gaspillage-alimentaire-avec-tous-les-supermarches-de-la-ville_38015055.html
 3. https://www.ecocook.com/le-gaspillage-alimentaire/
 4. https://lareleveetlapeste.fr/ils-combattent-le-gaspillage-alimentaire-en-pillant-les-poubelles-des-supermarches/

 

SAFOsmart

* Materialele şi conceptele utilizate aparţin SC C&A Green Consult SRL. Reproducerea parţială sau preluarea ori valorificarea conceptelor este interzisă sau se va realiza doar cu acordul scris al proprietarilor platformei  SAFOsmart, marcă înregistrată OSIM.