SAFOsmart – platforma anti-risipă alimentară!

SAFOsmart este acronimul rezultat prin prescurtarea sintagmei „Save food smartly!”, marca înregistrată a conceptului promovat prin prezenta platformă.  

Misiunea SAFOsmart este de a asigura premisele sustenabilităţii prin reducerea inteligentă a risipei alimentare şi creşterea câştigurilor financiare pentru toţi operatorii din piaţa virtuală SAFOsmart.

SAFOsmart este o platformă inovativă destinată tuturor categoriilor de utilizatori, interesaţi în buna gestionare a produselor alimentare: pe de o parte se adresează agenţilor economici din domeniul alimentar şi producătorilor agricoli iar pe de altă parte tututor consumatorilor finali, care în contextul digitalizării, prin economisirea timpului şi a energiei,  asigură interferenţa cererii cu oferta pe o piaţă virtuală transparentă, bazată pe principiul „win-win”.

Prin crearea unor partenetriate durabile, surplusul de alimente va fi valorificat înainte de termenul de expirare, prin achiziţionarea la preţuri speciale de către consumatorii interesaţi sau va fi orientat spre categoriile economice şi sociale defavorizate, iar deşeurile de alimente vor fi dirijate ca sursă pentru producerea combustibililor marca „energia verde” spre organizaţiile integrate în economia circulară. 

SAFOsmart – platforma anti-risipă alimentară!

Cele mai recente estimări statistice evidenţiază că din totalul alimentelor produse anual, un procent cuprins între 35 şi 50% reprezintă pierderi rezultate din risipă care contribuie la perpetuarea degradării mediului prin creşterea progresivă a emisiilor de CO2.

Principala cauză a risipei şi pierderilor alimentare o constituie obiceiurile dobândite în timp prin care, fiecare dintre noi achiziţionăm, conservăm sau gătim mult mai multe alimente decât avem nevoie iar consecinţele se materializează în munţii de gunoi acumulaţi la nivel mondial, neglijând adeseori faptul că solul sănătos şi sursele de apă constituie cele mai preţioase resurse ale omenirii, limitate ca spaţiu şi potenţial de regenerare. 

Platforma SAFOsmart are ca obiectiv formarea unor deprinderi pentru un consum raţional,  prin  resetarea conştiinţei cetăţenilor şi crearea unei culturi la nivel organizaţional în spriritul reducerii cheltuielilor generate de pierderi, al economisirii şi filantropiei. Schimbarea obiceiurilor nesănătoase şi autodistructive constituie primul pas spre asigurarea unui mediu viabil. Risipa alimentară înseamnă costuri atât pentru procurarea şi stocarea unor produse neconsumate, dar şi imense cheltuieli ocazionate de gestionarea unui volum important al deşeurilor. Prin bunăvoinţă, interes şi efort organizat, împreună vom diminua şi chiar stopa risipa de alimente. Prin gestionarea inteligentă a produselor alimentare vom reduce cheltuielile şi vom creşte economiile proprii. Prin valorificarea surplusului de produse alimentare la nivelul agenţilor economici vom reduce pierderile de profit şi totodată vom putea asigura prin acţiuni de donaţii şi voluntariat, hrana  unor categorii defavorizate.

SAFOsmart – platforma anti-risipă alimentară!

SAFOsmart oferă instrumentele pentru buna gestionare a produselor alimentare atât la nivel  de agent economic cât şi la nivel casnic. Prin asigurarea vizibilităţii flexibile pe o singură piaţă – piaţa virtuală SAFOsmart – surplusul de produse înregistrat de diverşi consumatori casnici şi agenţi economici – HoReCa, retail, procesatori, agricultori, producători individuali - se poate tranforma facil din potenţial gunoi, în câştig financiar.

Reducerea risipei alimentare, indiferent de nivelul la care se realizează abordarea, echivalează cu economii importante de resurse (financiare, umane, materiale) şi cu creşteri de randament. 

Utilizând plarforma SAFOsmart, administratorii  SC C&A Green Consult vă invită să deveniţi partenerii noştri în acţiunile comune de creştere a profitului prin reducerea cheltuielilor generate de pierderile alimentare!

 

Save the Earth's food!

 

SAFOsmart

* Materialele şi conceptele utilizate aparţin SC C&A Green Consult SRL. Reproducerea parţială sau preluarea ori valorificarea conceptelor este interzisă sau se va realiza doar cu acordul scris al proprietarilor platformei  SAFOsmart, marcă înregistrată OSIM.