Politica de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

            În calitate de Utilizator al Platformei SAFOsmart.com, SC C&A Green Consult SRL vă asigură că toate datele personale pe care ni le furnizaţi vor fi prelucrate numai în scopul oferirii în condiţii optime a serviciilor asociate site-ului  https://safosmart.com. SC C&A Green Consult SRL consideră protecția datelor cu caracter personal un drept fundamental,  prin urmare prelucrarea datelor dumneavoastră se va realiza în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă prevedere sau normă legislativă aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

            Transparența şi onestitatea sunt calităţi care ne recomandă ca parteneri de afaceri. Prin acest document, SC C&A Green Consult SRL doreşte să vă ofere informaţii despre modul de colectare, prelucrare, utilizare, transfer și protecţie a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă informăm că prin completarea Formularului de înregistrare existent  pe site-ul  https://safosmart.com, dumneavoastră, în mod expres si neechivoc, vă asumaţi răspunderea şi vă acordaţi  consimţământul ca datele dumnevoastră cu caracter personal sa fie prelucrate şi folosite în viitor de către administratorii  Platformei şi Aplicaţiei mobile SAFOsmart.com. Totodată, noi  ne luăm angajamentul să protejăm toate datele personale pe care dumneavoastră ni le încredinţaţi. Acționăm în interesul clienților noștri și suntem transparenți în privința prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

            SC C&A Green Consult SRL oferă tuturor persoanelor fizice şi juridice, devenite Utilizatori  odată cu crearea Contului pe platforma şi aplicaţia mobilă SAFOsmart.com, ori prin rețelele sociale sau  prin alte website-uri partenere ale SC C&A Green Consult SRL, servicii inovative în domeniul gestionării eficiente a produselor alimentare. Utilizând soluţiile SAFOsmart.com  destinate reducerii risipei alimentare la nivel de companie sau de gospodărie individuală, precum şi pentru identificarea celor mai bune oferte de pe piaţa produselor alimentare, Utilizatorii  SC C&A Green Consult SRL vor obţine rezultate optime în direcţia eficientizării activităţii financiare, economisirii şi sustenabilităţii pe criterii durabile atât la nivel microeconomic cât şi macroeconomic .

Vă informăm că administratorii  https://safosmart.com îşi rezervă dreptul actualizării sau modificării periodice a Politicii de Confidențialitate, în conformitate cu cerinţele legislative ale momentului.  De aceea, va rugăm să verificaţi periodic conţinutul Politicii de Confidentialitate, afişat pe site-ul nostru, în scopul însuşirii  celei mai recente versiuni.

 

Cine suntem?

 

            SC C&A Green Consult SRL, persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată la Registrul Comerțului cu NR. J04/907/2019, având Cod Unic de Înregistrare Fiscală 41060999, este operatorul datelor dumneavoastră şi entitatea care vă furnizează prin  Platforma online şi Aplicaţia mobilă SAFOsmart, serviciile de consiliere în comercializarea şi utilizarea produselor alimentare, având ca scop principal  reducerea risipei alimentare şi creşterea eficienţei financiare la nivel de persoană fizică sau juridică,  prin diminuarea costurilor generate de deşeurile alimentare. SC C&A Green Consult SRL  răspunde întrebărilor şi neclarităţilor privind Condiţiile de confidenţialitate la adresa de e-mail contact@safosmart.com şi la adresa de corespondenţă a sediului social: Str.  Neagoe Vodă Nr. 6, Sc. B, Etaj 1,  Ap.6, Bacău, Jud. Bacău, CP. 600210, Romania.

Nr. telefon: 0722.767.232

 

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

1.1. Care sunt categoriile de informații colectate?

 

            Sunt considerate date personale, orice tip de date sau informații care ajută la identificarea directă (nume şi prenume, de exemplu) sau indirectă (în funcție de profilul realizat de SC C&A Green Consult SRL, de exemplu, în scopul transmiterii unor oferte personalizate). De asemenea, noțiunii de ”date personale” i se circumscriu şi unele categorii de informații mai puțin evidente prin care compania noastră vă identifică, fiind asociate cu profilul dvs. (preferințele și obiceiurile la cumpărături, IP-ul computerului dvs. etc.). 

 

            Politica de confidenţialitate a Platformei şi Aplicaţiei mobile SAFOsmart se referă la colectarea şi prelucarea datelor necesare pentru asigurarea celor mai eficiente rezultate în atingerea scopului propus şi anume, interacţiunea între cerere şi ofertă pe o piaţă virtuală inovativă, care vizează sustenabilitatea şi sinergia prin reducerea risipei alimentare. În general, SAFOsmart prelucrează următoarele tipuri de date:

 • Nume și prenume;
 • Fotografie;
 • Nickname;
 • Număr de telefon (mobil/fix);
 • Adresă de e-mail;
 • Dată de naştere;
 • Nivel de educaţie;
 • Gen;
 • Vârstă;
 • Date privind studiile;
 • Funcţiile deţinute;
 • Locul de muncă;
 • Proiecte/Afacerile dezvoltate de Utilizator;
 • Datele cardului bancar;
 • Adresă alternativă de e-mail;
 • Geo-localizarea generală a dispozitivului de pe care se navighează/autentifică Utilizatorul în contul de client;
 • Informații despre categoriile de produsele și/sau serviciile achiziționate sau „interogate”;
 • Frecvenţa de accesare și activitățile Utilizatorului pe platforma online sau aplicaţia mobilă;
 • Interesele și preferințe legate de ofertele partenerilor;
 • Orice alte date considerate cu caracter personal, furnizate de Utilizator în cadrul Platformei şi Aplicaţiei Mobile SAFOsmart.

 

            SAFOsmart colectează informații personale despre dumneavoastră doar dacă decideţi să ni le furnizați prin  înregistrarea pe Platformă sau în Aplicaţia mobilă, prin crearea unui Cont de Utilizator, prin contact sau corespondenţă, folosind poşta electronică,  prin apel telefonic etc. sau dacă aţi optat să vă înregistrați şi/sau să vă autentificați pe site-rile web ale SC C&A Green Consult SRL,  utilizând servicile de conectare unice al unei terţe persoane. Prin politicile de confidenţialitate SC C&A Green Consult SRL vă autentifică identitatea și vă conectează informațiile de logare de la rețelele de socializare (de ex., Google, LinkedIn, Facebook sau Twitter) cu Platforma şi Aplicaţia mobilă SAFOsmart. SC C&A Green Consult SRL va colecta orice informație sau conținut necesar pentru înregistrarea şi/sau logarea pe care ați permis-o furnizorului de social media să o împărtășească cu compania noastră cum ar fi, numele și adresa dvs. de e-mail. Alte informații pe care Platforma şi Aplicaţia mobilă SAFOsmart le colectează vor depinde de setările de confidențialitate pe care dumneavoastră le-ați acceptat în relaţia cu furnizorii rețelelor sociale, prin urmare,  vă recomandăm  să consultați Politica de protecție a datelor sau Politica de confidențialitate a serviciilor aplicabile.

La înregistrarea sau trimiterea datelor cu caracter personal către Platforma şi Aplicaţia mobilă SAFOsmart, SC C&A Green Consult SRL va gestiona aceste informații în modul descris în Politica de confidenţialitate cu asigurarea că informațiile dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate în alte scopuri, exceptând situaţiile în care:

 • există consimțământul dumneavoastră;
 • există o obligație contractuală (un contract între societatea/organizația dvs. și un client);
 • trebuie respectată o obligație legală;
 • este vizat un interes public;
 • alte condiţii prevazute de lege.

            De asemenea, există posibilitatea ca  SC C&A Green Consult SRL să colecteze  și ulterior să prelucreze unele informații referitoare la accesările dumneavoastră în timpul vizitării site-urilor/platformelor companiei noastre sau a folosirii Aplicației smartphone, cu scopul de a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte tot mai adaptate profilului dumneavoastră.

            Atunci când dumneavoastră navigaţi online pe Platforma/Aplicaţia mobilă SAFOsmart sau când ne contactaţi prin e-mailuri, SC C&A Green Consult SRL și furnizorii săi de servicii, în calitate de Utilizatori, pot utiliza cookie-uri și alte tehnologii, pentru a colecta automat anumite tipuri de informații, cu scopul:

 • de a vă personaliza experiența online,
 • de a îmbunătăți uşurinţa în utilizarea serviciilor SAFOsmart.com,
 • de a îmbunătăţi performanța,
 • de a creşte eficiența politicilor de marketing ale Platformei şi ale Aplicaţiei mobile SAFOsmart.

            Conform Politicii de cookie-uri, SC C&A Green Consult SRL poate colecta şi stoca informații în cookie-uri și tehnologii similare.

            Datele sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor, în categorii speciale de date cu caracter personal nu vor fi colectate și prelucrate într-un alt mod.

SC C&A Green Consult SRL nu permite prelucrarea datelor personale ale Utilizatorilor.

 

2.2. Scopul prelucrării şi utilizării datelor personale

 

Pentru prestarea serviciilor oferite de SC C&A Green Consult SRL  prin Platforma şi Aplicaţia mobilă SAFOsmart în beneficiul dumneavoastră, datele cu caracter personal pot fi utilizate în următoarele scopuri:

 

1. În cazul datelor furnizate direct:

 

 1. Crearea Contului dumneavoastră de Utilizator (Cont Client)

 

            În cadru Platformei şi Aplicaţiei mobile  SAFOsmart.com beneficiaţi  de un Cont de Utilizator doar dacă vă exprimaţi în mod expres şi neechivoc acordul pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal  şi ne oferiţi, obligatoriu,  cel puţin următoarele date personale:

 • nume, prenume;
 • gen;
 • e-mail;
 • număr de telefon.

 Aceste date pot fi completate fie în procesul deschiderii unui Cont nou de Utilizator, fie ca urmare a iniţierii şi postării pentru prima dată a  unui Anunţ, ocazie cu care, SC C&A Green Consult SRL vă activează un Cont de Utilizator pentru a putea răspunde solicitării dumeavoastră.

Alternativ, poate exista  posibilitatea creării unui Cont de Utilizator prin logarea în contul dumneavoastră  de Facebook, Google sau Yahoo, utilizând e-mail-ul sau numărul de telefon și parola din respectiva rețea de socializare.

 

 1. Logarea în Contul de Utilizator

În calitate de Utilizator al Platformei sau Aplicaţiei mobile SAFOsmart, puteţi să vă logaţi în Contul de Utilizator  SAFOsmart cu ajutorul numelui de utilizator / email si a parolei definita in contul de utilizator.

 

 1. Postarea de Anunţuri online prin intermediul Platformei SAFOsmart.

Utilizatorul poate posta Anunţuri pe  Platforma SAFOsmart.com  doar dacă are activat un Cont de Utilizator.

Pentru fiecare Anunţ  postat, în scopul oferirii unor informaţii cu privire la statusul Anunţului Utilizatorului, SC C&A Green Consult SRL va colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • nume și prenume;
 • adresă utilizator;
 • număr de telefon,
 • adresa de e-mail

 

 1. Plata contravalorii serviciilor prestate de SC C&A Green Consult SRL prin Platforma SAFOsmart, Utilizatorilor săi (abonamente sau tarife personalizate).

SC C&A Green Consult SRL prelucrează doar următoarele date pe care le transmite partenerului de autorizare a plăților/ tranzacțiilor online:

 • nume, prenume;
 • ID Anunţ postat;
 • tip abonament plătit;
 • tarif pe tip de serviciu;
 • data inițierii tranzacției,
 • data finalizării tranzacţiei;
 • ID tranzacției;
 • status-ul plăţii (plată efectuată/ neefectuată);
 • suma tranzacționată (după caz).

 

În cazul  anulării tranzacţiilor,  compania noastră colectează și prelucrează IBAN-ul și banca la care Utilizatorul are deschis contul bancar, pentru a restitui banii plătiți, aferenţi tranzacţiilor anulate.

 

            Detaliile cardului Utilizatorului, folosit pentru plata 3D Secure a servicilor oferite prin Platforma şi Aplicaţia mobilă SAFOsmart  nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către administratorii SC C&A Green Consult SRL, ci doar de către entitatea de autorizare a tranzacției sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl foloseşte pentru plata online.

3D Secure constituie o măsură de siguranță care presupune redirecționarea clientului în momentul efectuării plății pe o pagina securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se realizează prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

 

 1. Asistență și suport Utilizatori/ Clienți

Pentru asigurarea suportului cu privire la Contul de Utilizator/soluţionarea unor probleme legate de postarea anunţurilor prin Platforma SAFOsmart.com, SC C&A Green Consult SRL va utiliza următoarele date confirmate de Utilizator:

 • nume și prenume;
 • adresa de e-mail
 • numărului de telefon;
 • ID-ul anunţului.

 

Aceleași date vor fi prelucrate și în vederea soluționării reclamațiilor Utilizatorului.

 

 1. Acțiuni de loialitate şi fidelizare

Pentru Clienţii/Utilizatorii loiali, SC C&A Green Consult SRL utilizează diferite programe de fidelizare  acordând vouchere, discount-ri şi alte stimulente.

 

 1. Concursuri, tombole sau campanii promoționale

Pentru participarea şi validarea câştigătorilor la concursurile online derulate pe Platforma SAFOsmart, SC C&A Green Consult SRL va colecta:

 • nume și prenume;
 • adresa de e-mail;
 • număr telefon.

Numele și prenumele Utilizatorului câştigător va fi publicat pe pagina oficială Facebook a SAFOsmart  sau pe site-ul SC C&A Green Consult SRL .

 

2. În cazul datelor colectate automat 

 1. SC C&A Green Consult SRL poate crea profiluri de Utilizator cu scop de marketing direct.

În  funcție de activitatea Utilizatorului/ Vizitatorului  pe Website-ul și în Aplicația mobilă SAFOsmart,  SC C&A Green Consult SRL colectează  și prelucrează prin intermediul partenerilor săi, datele personale pentru a crea profilul de Utilizator/ Client în scopul transmiterii ulterioare de oferte personalizate prin canalele de comunicare selectate de acesta.

În acest scop vor fi prelucrate următoarele date:

 • numele şi prenumele,
 • adresa de e-mail și/sau de corespondență
 • numărul de telefon mobil;
 • istoricul interacțiunilor utilizatorului cu compania noastră în website sau în  aplicația mobilă, referitor la:
  • tipul categoriilor de servicii vizualizate;
  • profilul utilizatorilor,
  • categoria de produse ,
  • discount-urile şi reducerile,
  • termenele de valabilitate, 
  • preferințele pe categorii de produse;
  • identificatorii online obținuți de la dispozitivul utilizat atunci când Utilizatorul navighează  pe website-ul SAFOsmart sau în aplicația mobilă.

 

 1. Pentru apărarea intereselor legitime ale SC C&A Green Consult SRL

 

Pentru a proteja drepturile și activitatea economică a companiei noastre, în anumite situaţii SC C&A Green Consult SRL va  folosi sau transmite informații care pot include:

–  Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare,

– Măsuri de transmitere a unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de protecție a Platformei, Aplicaţiei mobile  și a Utilizatorilor SAFOsmart față de atacuri cibernetice;

–  Măsuri de gestionare a riscurilor etc.

În astfel de situaţii SC C&A Green Consult SRL are  interesul legitim de a-şi apăra activitatea comercială, prin asigurarea măsurilor de garantare a echilibrului între interesele companiei noastre și drepturile și libertățile fundamentale ale Utilizatorilor.

În anumite situaţii  SC C&A Green Consult SRL prelucrează unele date cu caracter personal ale utilizatorilor în temeiul dispozițiilor legale.

 

 

Durata păstrării datelor cu caracter personal

 

În general, SC C&A Green Consult SRL va stoca datele  cu caracter personal ale Utilizatorilor cât timp există creat un cont în Platforma şi Aplicaţia mobilă SAFOsmart.  Oricând, Utilizatorul poate solicita închiderea contului sau ștergerea anumitor informații.  Compania noastră va da curs solicitărilor, cu menţiunea că  anumite informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun, vor fi păstrate inclusiv ulterior închiderii contului.

 

Cine poate utiliza datele cu caracter personal ale utilizatorului?

 

            În funcţie de anumite situaţii impuse, SC C&A Green Consult SRL transmite sau permite acces la unele date cu caracter personal ale utilizatorului următorilor solicitanţi :

– partenerilor SC C&A Green Consult SRL prin accesarea serviciilor SAFOsmart.com;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing/telemarketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– societăților de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor entităţi cu care SC C&A Green Consult SRL  poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor SAFOsmart.com .

            În cazul unor obligații legale sau pentru apărarea unui interes legitim, SC C&A Green Consult SRL  poate divulga unor autorități publice  anumite date cu caracter personal.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terți, persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În sensul celor precizate mai sus, Utilizatorii Platformei şi Aplicaţiei mobile SAFOsmart pot contacta oricând compania SC C&A Green Consult SRL, utilizând detaliile de contact existente mai sus.

 

Asigurarea securităţii datelor cu caracter personal

 

SC C&A Green Consult SRL se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Platformei şi Aplicaţiei mobile SAFOsmart prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Pentru transmisia datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se folosesc algoritmi de criptare de ultimă generație;  ulterior, informaţiile sunt stocate pe servere securizate, care garantează redundanța datelor.

 

În general, transmiterea informaţiilor prin Internet sau prin intermediul altor reţele publice, nu este 100% sigură, planând riscul ca unele date personale să poată fi văzute sau utilizate de către terţe părţi neautorizate.  De aceea, SC C&A Green Consult SRL NU se poate face responsabilă pentru astfel de vulnerabilități  care NU depind de acţiunea şi controlul companiei nostre. 

 

Drepturile Utilizatorilor

 

Legislaţia în vigoare privind protecția datelor recunoaște o serie drepturi ale Utilizatorilor în acest sens. Oricine deţine calitatea de Utilizator al Platformei şi Aplicaţiei mobile SAFOsmart,  poate solicita accesul la datele personale, poate cere corectarea anumitor erori din fișierele companiei noastre și/sau se poate opune la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorul dispune şi de dreptul de a se adresa autorităților de supraveghere competente sau instanţelor judecătoreşti.

Pentru a-şi exercita drepturile conform legislaţiei în vigoare , Utilizatorul  poate interacţiona cu SC C&A Green Consult SRL folosind detaliile de contact prezentate anterior.