Termeni și condiții

STIMAŢI CLIENŢI, înainte de a accesa sau utiliza serviciile Platformei şi Aplicaţiei mobile SAFOsmart vă rugăm să citiţi cu atenţie şi integral acest material pus la dispoziţie de către SC C&A Green Consult SRL!

Termenii şi Condiţiile Platformei SAFOsmart includ normele şi prevederile aplicabile în cazul accesării sau utilizării de către orice persoană fizică sau juridică a aplicaţiilor, site-urilor web, produselor şi serviciilor puse la dispoziţie de către SC C&A Green Consult SRL.

Termenii şi condiţiile se aplică direct sau indirect (prin distribuitori) tuturor serviciilor SAFOsmart disponibile în orice formă: online, prin e-mail sau prin telefon. Prin accesarea, căutarea şi utilizarea website-ului nostru (mobil) sau a oricărei aplicaţii pe orice platformă (numită în continuare ˝Platformă˝) şi/sau prin efectuarea oricărei operaţiuni, dumneavoastră confirmaţi faptul că aţi citit, aţi înţeles şi sunteţi de acord în unanimitate cu termenii şi condiţiile descrise mai jos (inclusiv declaraţia de confidenţialitate).

 

DE REŢINUT!

Întregul conţinut al Platformei şi Aplicaţiei mobile SAFOsmart este destinat doar pentru informarea dumneavoastră, preluarea totală sau parțială a unei idei sau a conţinutului conceptual fiind interzisă şi protejată prin drepturile de autor ale SC C&A Green Consult SRL.

 

1. PREVEDERI GENERALE

 

 1. Platforma SAFOsmart este disponibilă la adresa de internet https://safosmart.com, deținută și administrată de societatea SC C&A Green Consult SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bacău, Str. Neagoe Vodă Nr. 6, Bl. 6, Sc. B, Et.1, Ap. 6, Judeţ Bacău, România, telelefon: 0722.767.232, e-mail: contact@safosmart.com, înmatriculată la Registrul Comerțului Bacău sub nr. J04/907/2019, Cod Unic de Înregistrare 41060999, denumită în continuare, SAFOsmart.
 2. Termenii și Condițiile SAFOsmart se adresează tuturor Utilizatorilor, Clienților consumatori și Clienților neconsumatori care utilizează SAFOsmart sau care încheie Contracte la distanță.
 3. Pentru utilizarea Platformei SAFOsmart, din punctul de vedere al sistemelor informatice, Clientul sau Utilizatorul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe de ordin tehnic.
 4. Informațiile prezentate în cadrul Platformei SAFOsmart cu privire la Produse şi Servicii constituie piaţa virtuală a cererii şi ofertei.
 5. SAFOsmart asigură conectivitatea între ofertanţi (producători agricoli şi fermieri, producători casnici, retaileri, HORECA, procesatori, producatori din industria alimentară, distribuitori, importatori de produse alimentare, depozite alimentare engros etc.) şi potenţialii consumatori (persoane fizice, magazine cu profil alimentar, HORECA, exportatori, ONG-uri, spitale, centre/ cantine sociale, staţii de biogaz şi brichetare, centre de colectare a uleiurilor alimentare uzate şi tuturor utilizatorilor interesaţi) în consens cu specificul activităţii Platformei SAFOsmart.
 6.  Acceptarea Termenilor și Condițiilor SAFOsmart este opţională şi voluntară, însă pentru crearea Contului această formalitate este necesară.
 7. Navigarea în cadrul Platformei şi Aplicaţiei SAFOsmart, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă a Termenilor și Condițiilor SAFOsmart de către orice Client sau Utilizator.
 8. SAFOsmart, prin SC C&A Green Consult SRL, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul platformei şi aplicaţiei mobile SAFOsmart, precum şi Termenii şi Condițiile de folosire, fără nicio notificare prealabilă. În cazul apariţiei unor divergențe sau neînțelegeri între SC C&A Green Consult SRL şi Client/Utilizator, pentru eludarea cazului se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul respectiv.
 9. Termenii şi Condițiile SAFOsmart vizează promovarea tuturor produselor alimentare şi a serviciilor specifice, pentru facilitarea achiziționării, vânzării şi consumului acestora într-un termen rezonabil, în scopul reducerii risipei alimentare şi dezvoltării sustenabile.
 10. Pe platforma online SAFOsmart sunt afişate stocurile disponibile la un moment dat ale Produselor alimentare (sortimente, cantitate, preţ, mod de prezentare, termen de valabilitate, locaţie etc.). Răspunderea privind actualizarea stocurilor/ anunţurilor nu intră în atribuţia SC C&A Green Consult SRL prin SAFOsmart. Aceasta aparţine în exclusivitate ofertanţilor, autori ai anunţurilor.
 11. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Platforma SAFOsmart (ex. imagini statice/ dinamice/ prezentări multimedia etc.) aparţin Vânzătorului/Ofertantului care îşi asumă şi răspund unilateral pentru veridicitatea anunţurilor postate.
 12. SAFOsmart este o piaţă virtuală în care se întâlneşte cererea cu oferta. Vânzarea şi cumpărarea Produselor şi Serviciilor prezentate pe platformă nu vizează implicarea Companiei C&A Green Consult. Aceste procese se vor derula, sub o forma acceptată, între cumpărători şi ofertanţi (supermarket, producător, restaurant, procesator etc), în calitate de Clienţi/Utilizatori ai SAFOsmart .
 13. Clienţii/Utilizatorii pot interacţiona între ei prin intermediul datelor de contact puse la dispoziţie de către SAFOsmart, ca rezultat al statutului dobândit în urma abonamentului achiziţionat în schimbul dreptului de folosinţă a serviciilor platformei.
 14. Clientul/Utilizatorul poate interacționa cu SAFOsmart fie telefonic, fie prin intermediul adresei de poștă electronică sau formularului de contact, afişate la datele de contact.
 15. În cazul în care Platforma SAFOsmart este afectată de un volum al traficului neobișnuit de mare, Compania C&A Green Consult își rezervă dreptul de a solicita Clienților/Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul SAFOsmart.
 16. Crearea de Conturi multiple, folosind adrese generate automat şi care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții/oferte sau orice alt comportament fraudulos care poate afecta bunul mers al Campaniilor Promoționale este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. SAFOsmart își rezervă dreptul de a suspenda Conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente Campaniilor Promoționale sau ofertelor în curs, de a anula Contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
 17. Este interzisă utilizarea platformei SAFOsmart prin mijloace şi dispozitive menite să evite măsurile de securitate implementate de către specialiştii SC C&A Green Consult SRL pentru controlul accesului la Platformă.
 18. Drepturile de proprietate intelectuală şi de utilizare aparţin exclusiv SC C&A Green Consult SRL. Este interzisă copierea parţială sau totală conceptului SAFOsmart, plagierea conţinutului, preluarea, reinterpretarea, dezvoltarea sau disocierea în scopul realizării unor concepte invovative noi sau derivate precum şi utilizarea codului sursă al Platformei SAFOsmart în oricare altă formă.
 19.  Este interzisă acordarea sau transmiterea oricăror drepturi de proprietate sau de utilizarea a conţinutului Platformei SAFOsmart ori a contului de utilizator unor terţe persoane.
 20.  Este interzisă prejudicierea oricăror informaţii conţinute pe echipamentele tehnice utilizate sau controlate de către SC C&A Green Consult SRL.
 21. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor SAFOsmart și/sau ai Aplicației mobile, alterarea conținutului platformei SAFOsmart, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc platforma SAFOsmart), vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.

 

2. DEFINIREA TERMENILOR

 

Pentru înţelegerea conţinutului „Termeni şi condiţii” de către orice Client/Utilizator/Vizitator al Platformei şi Aplicaţiei mobile SAFOsmart vă invităm să citiţi următoarele definiţii utilizate în conţinutul materialului:

 1. SAFOsmart este o marcă înregistrată de către SC C&A Green Consult SRL şi totodată acronimul expresiei „Saving food”, având sloganul „Save Earth’s Food!” care se referă la prestarea de servicii în interesul clienţilor SC C&A Green Consult SRL în domeniul achiziţionării şi consumului de alimente pe criterii sustenabile. SAFOsmart asigură reducerea risipei alimentare atât la nivel de agent economic cât şi la nivel de persoană fizică sau gospodărie, creşterea economiilor rezultate din diminuarea deşeurilor alimentare precum şi dezvoltarea sustenabilă prin reducerea emisiilor CO2, scăderea munţilor de gunoi menajer care anual diminuează suprafaţa de uscat a Pământului cu cca. 1metru.
 2. Aplicația SAFOsmart un software (program IT), cu interfață grafică, dezvoltat de SC C&A Green Consult SRL pentru a fi utilizat pe diferite device-uri mobile, de tipul smartphone și/sau tabletă, disponibilă în Apple Store și Google Play sau statice, precum laptop, PC sau device-uri mobile. Aplicația software de tip mobil, pusă la dispoziție de către SC C&A Green Consult SRL este destinată instalării pe un dispozitiv mobil deținut de către Client/Utilizator.
 3. Platforma SAFOsmart website-ul şi aplicaţiile prin care serviciile privind piaţa virtuală agro-alimentară sunt vizibile pentru orice categorie de client devenit abonat al platformei SAFOsmart. Toate ofertele privind produsele şi/sau serviciile furnizate de partenerii platformei prin anunţuri, vor fi disponibile tuturor clienţilor SAFOsmart numai după plata contravalorii taxei de accesare, stabilită de SC C&A Green Consult SRL.
 4. Companie termen echivalent pentru SC C&A Green Consult SRL, cu sediul în Bacău, Str. Neagoe Vodă Nr. 6, Bl. 6, Sc.B, Et.1, Ap. 6, Judeţ Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J04/907/2019, CUI 41060999, care deține toate drepturile asupra Aplicației şi Platformei SAFOsmart, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală.
 5. Cerinţele Tehnice – se referă la condiţiile minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea Aplicaţiei şi Platformei SAFOsmart: calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet (în cazul Aplicației – dispozitive mobile), de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet.
 6. Piaţă virtuală – locul virtual de întâlnire a cererii cu oferta pentru partenerii SAFOsmart în calitate de Vizitatori/ Utilizatori/ Clienţi.
 7. Client – orice persoană fizică sau juridică, abonată a plaformei sau aplicaţiei SAFOsmart, în baza unui acord de acceptarea a Termenilor şi condiţiilor prin care şi-a creat un cont şi devine utilizator al platformei.
 8. Vânzător orice partener de pe platforma SAFOsmart care desfăşoară sau intenţionează să desfăşoare activităţi de vânzare.
 9. Cumpărător orice persoană fizică cu vârsta minimă de 16 ani sau orice entitate juridică, deţinătoare a unui cont SAFOsmart, care achiziţionează sau intenţionează să achiziţioneze produse/ servicii de la partenerii SAFOsmart.
 10. Anunţ – ofertă/cerere publică de produse sau servicii lansată de un utilizator cu scopul de a fi vândute sau cumpărate prin intermediul platformei SAFOsmart.
 11. Utilizator orice persoană fizică având împlinită vârsta de 16 ani sau entitate juridică înregistrată pe site care, prin finalizarea procesului de creare a contului şi-a exprimat acordul privind clauzele specifice platformei din secţiunea Termeni şi Condiţii.
 12. Utilizator Profesionist orice persoană fizică autorizată, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, care utilizează serviciile SAFOsmart în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, socială sau profesională.
 13. Nickname – este un pseudonim prin care un anumit utilizator poate adăuga conţinut pe site, fiind asociat cu denumirea de „nume utilizator”.
 14. Contse referă la o adresă de email și o parolă, care pot fi folosite pentru autentificarea pe platforma/aplicaţia SAFOsmart.
 15. Site – este platforma online găzduită la adresa web https://safosmart.com de către SC C&A Green Consult
 16. Campanie promoţională se referă la condițiile particulare oferite de SAFOsmart Utilizatorilor/Clienţilor săi, reglementate prin regulamente specifice, cu respectarea Legislaţiei Incidente (reduceri de preţ la abonament pentru condiţii de fidelitate, durata evenimente speciale, etc).
 17. Comunicări Comerciale un serviciu electronic de tip „newsletter” care oferă Utilizatorilor informații periodice despre piaţa virtuală SAFOsmart, în special despre Campaniile Promoţionale, Produsele oferite spre vânzare sau Produsele cerute, la adresa de e-mail sau la numărul de telefon pe care Clientul şi/sau Utilizatorul le-au furnizat în procesul de creare al Contului.
 18. Consumator – o persoană fizică sau un grup de persoane fizice constituit în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.
 19. Contract la Distanţă – un contract încheiat online, pentru care există oferta din partea SAFOsmart adresată utilizatorului şi pentru care negocierea contractului se efectuează în spațiul virtual pus la dispoziție de SAFOsmart iar încheierea contractului are loc prin mijloace de comunicare la distanță, fără prezenţa fizică simultană a celor două părţi.
 20. Conţinut se referă la elemente de tip text, grafice sau multimedia, postate și distribuite pe platforma SAFOsmart de către Partenerii săi, fiind proprietatea acestora.
 21. Produs – este un produs sau serviciu afișat pe platforma SAFOsmart care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse Termeni și Condiții;
 22. Abonament convenția încheiată contracost între SAFOsmart şi orice persoană fizică sau juridică (Client/ Utilizator), destinată acordării dreptului de utilizare a beneficiilor oferite de Platformă, pentru o perioadă determinată.
 23. Customer Support sau „Relaţii cu clieţii” – secţiunea care oferă Clienților/Utilizatorilor informații/clarificări cu privire la aspectele activităţii desfășurate prin intermediul SAFOsmart, disponibile la numărul de telefon 0722.767.232 şi la adresa de email contact@safosmart.com, sau prin formularul de contact;
 24. Login – autentificarea Utilizatorului cu Adresa de e-mail şi Parola deţinute prin crearea Contului de client al SAFOsmart.
 25. Parolă – un șir litere/cifre/semne grafice utilizat pentru autorizarea accesului la Cont, stabilit de către Utilizator în procesul de crearea al Contului.
 26. Anunţ – o ofertă publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către SAFOSmart prin intermediul Website-ului, cu privire la vânzarea sau achiziţionarea unui Produs/Serviciu.
 27. Anunț plătit – anunț care poate fi publicat de Utilizator pe platforma SAFOsmart doar prin plata unei taxe către SC C&A Green Consult SRL, conform grilei de tarife existente la acel moment.
 28. Anunț gratuit – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe platforma SAFOsmart fără perceperea unei taxe de către SC C&A Green Consult SRL, în conformitate cu termenii şi condiţiile stipulate de administratorii Platformei.
 29. Pagina SAFOsmart – este site-ul http://safosmart.com, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul http://safosmart.com.
 30. Limită Anunțuri Gratuite – este un nivel maxim al numărului anunţurilor care se consideră a fi atins în momentul în care Utilizatorul folosește ultimul Anunț Gratuit disponibil în oferta SC C&A Green Consult SRL, aferentă unei categorii.
 31. Operatorii – persoane special instruite de către SC C&A Green Consult SRL pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website SAFOsmart.

 

3. ROLUL secţiunii „Termeni și Condiții”

 

3.1. Conţinutul documentului „Termeni și Condiții” are rolul de a pune la dispoziţia Utilizatorilor/Clienţilor definirea termenilor folosiţi şi reglementarea condițiilor de utilizare a Website-ului și a Serviciilor SAFOsmart.

3.2. Asumarea răspunderii

 Website-ul SAFOsmart prezintă legături (“link-uri”) şi/sau face trimiteri la alte pagini web, pentru utilizarea cărora se vor aplica Termenii și Condițiile de utilizare specifici website-urilor respective. SAFOsmart nu este răspunzătoare, nu garantează şi nu îşi asumă nicio obligație pentru conținutul website-urilor la care se face trimitere și nici cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri de la acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea “link-urilor” (legăturilor) sau a trimiterilor în Website este realizată de regulă, pentru sprijinul şi în interesul Utilizatorului, iar în alte situaţii, în scop publicitar. Întrucât SAFOsmart nu poate controla şi garanta actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți la care se face trimitere pe Website-ul https://safosmart.com, Utilizatorul accesează aceste website-uri și/sau folosește produsele/serviciile acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

3.3. Drepturile de proprietate

Întregul conținut al Website-ului https://safosmart.com, care include, însă nu se limitează la texte, imagini, sigle, logo-uri, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea SC C&A Green Consult SRL și/sau aparţin partenerilor acesteia, fiind protejate în conformitate cu Legea drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și cu toate celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile cu privire la drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Conform legii, toate anunțurile publicate de Utilizatori/Clienţi fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor/Clienţilor, fiind protejate ca atare. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website-ul https://safosmart.com, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al C&A Green Consult SRL, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. SAFOsmart colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale clienţilor C&A Green Consult SRL în cadrul platformei https://safosmart.com conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (GDPR) SAFOsmart, disponibilă aici.
 2. Consimţământul pentru acceptarea primirii Comunicărilor comerciale aparţine Clientului/ Utilizatorului conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă pe https://safosmart.com. Detalii cu privire la prelucrarea datelor în vederea transmiterii Comunicărilor comerciale referitoare la Oferte, inclusiv condiţiile de dezabonare sunt prezentate în Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în SAFOsmart, disponibilă aici.

 

5. POSTARE ANUNŢ

 1. Toate anunţurile care au ca obiect oferte de produse alimentare cu termene de valabilitate scurte vor fi postate de către Utilizatori/ Clienţi pe baza unui abonament, iat lista de tarife poate fi consultată aici.
 2. Orice Anunț privind achiziţionarea/vânzarea unor Produse şi Servicii aferente domeniului alimentar, altele decât cele din oferta cu termene de valabilitate reduse, va fi generat prin completarea unui formular, disponibil pe Website-ul https://safosmart.com şi va conţine:
  • datele reale de contact ale Utilizatorului;
  • descrierea reală a Produsului care face obiectul Anunțului;
  • termenul de valabilitate al produsului (data expirării sau ziua industrială (data recoltării)),
  • cantitatea,
  • prețul de achiziţie/vânzare al Produsului- Serviciului care face obiectul Anunțului.
  • orice alt detaliu obligatoriu a fi cunoscut, pentru a nu afecta, prin consum, starea de sănatate a populaţiei sau animalelor/păsărilor.
  • durata de valabilitate a anuntului.
 3. Prin trimiterea Anunțului spre publicare către SAFOsmart, Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul şi veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate administratorului SAFOsmart spre publicare.
 4. Prin publicarea Anunţului, Utilizatorul îşi exprimă, în totalitate și necondiționat, acordul privind conţinutul din „Termeni și Condiții” iar în cazul nerespectării, Utilizatorul va răspunde conform prevederilor din „Termeni și Condiții”.
 5. Procedura de afișare a unui Anunț pe Website este detaliată la secțiunea intitulată „Ajutor” de pe website.
 6. Termenul de valabilitate al unui Anunț pe https://safosmart.com este cuprins între 3-30 de zile, cu posibilitatea prelungirii acestuia la expirarea duratei de afişare. Un anunţ gratuit sau adăugat contra cost pe Platforma SAFOsmart, rămâne activ 3 până la 30 zile, în funcţie de opţiunea selectată şi de tariful plătit pentru afişarea acestuia. După expirarea perioadei, dacă nu este reînnoit, anunţul se va dezactiva automat.

 

6. Drepturile și Obligațiile SAFOsmart

 

 1. În calitate de furnizor de servicii, SC C&A Green Consult SRL se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori - ofertanţi sau solicitanţi de oferte - prin intermediul Website-ului https://safosmart.com. Condiţia obligatorie cerută de administratorii Platformei SAFOsmart este ca Anunţul să fie conform cu „Termenii şi Condiţiile” impuse prin prezentul document.
 2. În cazul reclamării unor erori sau disfuncţionalităţi, SC C&A Green Consult SRL se obligă să remedieze în timpul cel mai scurt problemele apărute, indiferent dacă acestea sunt datorate unor deficienţe/deranjamente ale Website-ului sau sunt cauzate de anumite erori apărute între datele livrate în Anunț de către Utilizator și datele prelucrate spre a fi publicate pe Website de către administratorul SAFOsmart. Se consideră o excepţie de la regulă situaţia în care Operatorii SC C&A Green Consult SRL au modificat sau au adaptat parțial conţinutul Anunțului, astfel încât acesta să îndeplinească toate condițiile impuse prin prezentul document, în vederea postării pe Website.
 3. Deoarece pot apărea situaţii fortuiteSC C&A Green Consult SRL nu oferă Utilizatorilor garanţii cu privire la funcţionalitatea neîntreruptă, la timp, sigur sau fără erori a Website-ului. Pentru cauze independente de acţiunea şi voinţa SC C&A Green Consult SRL, Furnizorul SAFOsmart nu îşi asumă responsabilitatea în cazul neafișării sau întreruperii afişării Anunțurilor și nici pentru eventualele pagube de orice natură pe care Utilizatorul le-ar putea înregistra.
 4. SC C&A Green Consult SRL nu se face responsabilă pentru problemele tehnice sau de altă natură apărute la nivelul Utilizatorilor săi. 
 5. Furnizorul SAFOsmart nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea unui conținut eronat cu privire la datele Produsului sau serviciului care face obiectul Anunțului.
 6. În orice moment, SC C&A Green Consult SRL își rezervă dreptul de a suspenda sau a interveni prin adăugarea sau eliminarea anumitor secţiuni din conținutul Website-ului https://safosmart.com.
 7. În cazul în care, din orice motiv, un Anunţ acţionează împotriva intereselor SAFOsmart, prin încălcarea „Termenilor și Condițiilor” sau a prevederilor legale, prin nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale SC C&A Green Consult SRL şi ale Utilizatorilor sau este contrar bunelor practici, sau are un conținut considerat calomnios/jignitor ori constituie concurență neloială, SC C&A Green Consult SRL își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial Anunțul.
 8. În conformitate cu „Termenii şi Condiţiile” prezentului document, SC C&A Green Consult SRL este îndreptăţită să şteargă orice Anunț sau să blocheze conturile în situaţia apariţiei suspiciunii asupra acestora cum că au adus sau ar putea aduce prejudicii cu impact nedorit în securitatea activității altor Utilizatori ai serviciului SAFOsmart.
 9. SC C&A Green Consult SRL are dreptul de a șterge un Anunț sau de a bloca un cont, în cazul în care Anunțul, respectiv contul, afectează sau este dăunător în orice fel companiei sau reputaţiei acesteia.
 10. În cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, Utilizatorul profesionist (partenerul economic al SAFOsmart) va fi informat prin e-mail, cel târziu în momentul în care suspendarea/ blocarea devine efectivă, cu privire la: conținutul, motivele deciziei, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate care au condus la decizia luată.
 11. Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorului profesionist are dreptul de a depune o sesizare prin e-mail cu scopul obţinerii unor explicaţii suplimentare şi soluţionarea/medierea cauzei.
 12. SC C&A Green Consult SRL declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul şi Aplicaţia SAFOsmart, în afara Anunțurilor publicate pe Website de către Utilizatori.
 13. Pentru Anunțurile publicate pe Website-ul https://safosmart.com, Utilizatorii acordă Furnizorului SC C&A Green Consult SRL un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în prezentul document.
 14. SC C&A Green Consult SRL nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate de către Utilizatori.
 15. SC C&A Green Consult SRL nu garantează în niciun mod și în nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea/actualizarea stocurilor sau orice alte aspecte ale Produselor / Serviciilor descrise în Anunțurile furnizate spre publicare sau publicate de către Utilizatori.
 16. SC C&A Green Consult SRL are obligația, în conformitate cu legislația în vigoare, să informeze de îndată autoritățile publice competente despre orice activitate nelegală desfășurată de beneficiarii serviciilor sale oferite prin Platforma SAFOsmart şi despre orice informație cu aparență nelegală furnizată de Utilizatorii Website-ului.
 17. În mod obiectiv și nedescriminatoriu, SC C&A Green Consult SRL are dreptul să realizeze teste, diagnostice sau analize statistice în scopul optimizării și eficientizării politicilor strategice precum şi al îmbunătățirii activității platformei SAFOsmart și a experienței Utilizatorilor, în calitate de parteneri. SC C&A Green Consult SRL nu va avea obligația de a informa Utilizatorii cu privire la efectuarea testelor, diagnosticelor sau analizelor statistice şi nici cu privire la rezultatele acestora.
 18. Orice Utilizator care nu dorește să facă parte din procesele de testare, diagnostic sau analiză statistică realizate de SC C&A Green Consult SRL sau care se consideră dezavantajat de o astfel de inițiativă are dreptul să solicite lămuriri privind statutul său, urmând ca SC C&A Green Consult SRL să depună toate diligențele necesare pentru a concilia situația sesizată, atunci când solicitarea Utilizatorului se dovedește a fi una întemeiată.

 

7. Drepturile și Obligațiile Utilizatorilor

 

 1. Utilizatorul are dreptul de a beneficia de toate Serviciile puse la dispoziţie de SC C&A Green Consult SRL prin Platforma SAFOsmart.
 2. Utilizatorul are obligaţia de a respecta toate prevederile din prezentul document denumit „Termeni și Condiții”.
 3. Utilizatorul își asumă integral răspunderea pentru conținutul fiecărui Anunț ce va fi postat pe Platforma SAFOsmart iar publicarea Anunţului coincide cu declaraţia pe propria răspundere că acesta reflectă de fapt și de drept, starea Produsului/ Serviciului care face obiectul Anunțului.
 4. Prin postarea Anunţului pe Platforma SAFOsmart, se înţelege că Utilizatorul respectă toate drepturile Furnizorului SC C&A Green Consult SRL și/sau ale unor terțe persoane fizice sau juridice.
 5. Prin prezentul document „Termeni şi Condiţii”, Utilizatorul îşi asumă şi declară pe propria răspundere că el este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală şi deţine toate drepturilor de autor referitoare la conținutul anunţului publicat, fotografii, secvenţe video sau orice altă formă de prezentare a unui material pe Platforma SAFOsmart.
 6. Utilizatorul declară că este de acord ca Anunţul să fie publicat şi promovat de către SC C&A Green Consult SRL, pe toate platformele online selectate de Furnizor, precum și prin anumite mijloace specifice de publicitate, cum ar fi: pliante, reviste, comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet etc.
 7. Utilizatorul îşi exprimă acordul cu „Termenii și Conditiile” Furnizorului C&A Green Consult SRL, în totalitate și incontestabil, prin completarea formularului pus la dispoziţie de Platforma SAFOsmart și/sau prin alte mijloace, odată cu transmiterea Anunțului spre publicare şi punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului https://safosmart.com.
 8. Utilizatorul beneficiază de toate drepturile formulate de administratorii Platformei SAFOsmart, prin încheierea unui Acord cu C&A Green Consult SRL, crearea contului de Utilizator și acceptarea documetului „Termeni și Condiții”.
 9. Utilizatorul are dreptul de a rezilia Acordul încheiat cu C&A Green Consult SRL, oricând, prin ștergerea contului de pe Platforma SAFOsmart, însuşindu-şi şi respectând următoarele reguli:
 • Dreptul de a șterge contul de Utilizator, respectă legislaţia în vigoare şi prezentul document Termeni şi Condiţii cu privire la drepturile Utilizatorului de a suspenda, retrage sau de a rezilia Acordul;
 • Pentru ștergerea unui cont, există următoarele posibilităţi:

                - selectarea din panoul Cont a opțiunii corespunzătoare (care face referire la ştergerea contului),

               - transmiterea unei declarații de reziliere a Contului de Utilizator la adresa de e-mail contact@safosmart.com

              - trimiterea unei declarații de reziliere în format scris la adresa sediului social al SC C&A Green Consult SRL.

 

 • Din momentul ştergerii Contului de către Utilizator şi eliminării acestuia, acordurile încheiate între SC C&A Green Consult SRL și Utilizator cu privire la toate serviciile furnizate prin intermediul Platformei SAFOsmart încetează să mai producă efecte;
 • Rezilierea Acordului dintre Utilizator şi SC C&A Green Consult SRL va produce efecte numai pentru viitor, deci, plățile efectuate de Utilizator pentru contravaloarea serviciilor furnizate prin platforma SAFOsmart nu vor fi rambursabile.
 • SC C&A Green Consult SRL, prin rezilierea Acordului încheiat cu Utilizatorul, nu va fi obligată să restituie sumele neutilizate ca parte a serviciilor plătite de către acesta prin abonament sau prin alte mijloace agreate;
 • Utilizatorul, odată cu ștergerea Contului de utilizator sau prin rezilierea Acordului va pierde accesul la istoricul informațiilor generate/publicate pe parcursul utilizării platformei SAFOsmart.
 1. Utilizatorul profesionist are dreptul la informare asupra modificărilor aduse în conţinutul documentului „Termeni şi Condiţii”, în conformitate cu prevederile existente în acest sens.
 2. Utilizatorul profesionist, poate rezilia Acordul în conformitate cu regulile prevăzute mai sus, în condiţiile în care modificările aduse de către SC C&A Green Consult SRL la documentul „Termeni şi Condiţii” nu sunt acceptate.
 3. Pentru încetarea Acordului, Utilizatorul profesionist va notifica SC C&A Green Consult SRL, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii informării cu privire la modificările survenite în „Termeni şi Condiţii”. Încetarea Acordului dintre Utilizator şi SC C&A Green Consult SRL va produce efecte după 15 zile de la momentul primirii de către Utilizatorul profesionist a informațiilor cu privire la modificările intervenite în documentul „Termeni şi Condiţii”.
 4. Dacă Utilizatorul profesionist nu transmite o notificare în termenul prevăzut şi nu trimite o declarație din care să reiasă intenţia de încetare a Acordului sau dacă va continua să desfășoare activități exprese pe Website-ul https://safosmart.com, atunci modificările aduse în „Termeni şi Condiţii”, se consideră acceptate de către acesta.
 5. Utilizatorul nu are dreptul de a prelua informaţii de pe Website-ul https://safosmart.com cu scopul reproducerii, republicării integrale, secvenţiale sau sub orice altă formă, fără deţinerea acordului prealabil scris al SC C&A Green Consult SRL. Orice utilizare a informaţiilor din Platforma SAFOsmart în scopuri de natura celor amintite anterior este interzisă, excepţie de la această condiţie făcând doar informațiile referitoare la propriul Anunț.
 6. Este interzisă crearea de conturi multiple de către Utilizator pe Website-ul https://safosmart.com în scopul obţinerii unor avantaje. Un Utilizator, persoană juridică, poate avea mai multe conturi, doar în cazul în care Utilizatorul poate face dovada că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite.
 7. SC C&A Green Consult SRL își rezervă dreptul verificării pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori.
 8. Dacă Utilizatorul nu respectă „Termenii şi Condiţiile”, SC C&A Green Consult SRL are dreptul neîngrădit de a șterge conturile multiple aparținând aceluiași Utilizator.
 9. Față de Utilizatorii care aplică practici neconforme cu prevederile din „Termeni şi Condiţii”, SC C&A Green Consult SRL are dreptul de a restricționa accesul la serviciile Website-ului https://safosmart.com, de a șterge Anunțurile sau de a lua toate măsurile suplimentare impuse.
 10. Utilizatorii nu au dreptul de a publica Anunţuri multiple privind același Produs/ Serviciu/Activitate destinat/ă unei singure zone geografice urmărind ca scop creșterea vizibilității pe piaţă. SC C&A Green Consult SRL își rezervă dreptul de a realiza cercetări şi verificări pentru identificarea Anunțurilor multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori la crearea Contului.
 11. Unui Utilizator îi este permisă publicarea unui Anunț distinct privind același Produs/ Serviciu sau Activitate pentru zone geografice diferite (de ex. un serviciu care poate fi prestat în trei orașe diferite este acceptat ca Anunț repetat, în aceeaşi formă).
 12. Ca şi în cazul conturilor multiple, SC C&A Green Consult SRL are dreptul neîngrădit de ștergere a Anunțurilor identice cu Anunțul inițial, în cazul în care sunt identificate Anunțuri multiple privind același Produs/Serviciu/Activitate și aparținând aceluiași Utilizator.
 13. Utilizatorul nu are dreptul să publice anunţuri în care Produsul/Serviciul/Activitatea nu este conform/ă cu legea sau nu respectă limitele impuse prin „Termeni și Condiții”.
 14. SC C&A Green Consult SRL are dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de practici neconforme cu politicile din „Termeni şi Condiţii”, ajungându-se până la restricționarea accesului la serviciile Platformei şi Aplicatiei mobile SAFOsmart.

 

8. Administrarea Anunțurilor și a Conturilor

 

 1. Verificarea, moderarea şi administrarea conţinutului Anunțurilor publicate pe Website-ul https://safosmart.com de către specialiştii SC C&A Green Consult SRL, denumiţi în continuare Operatori, face parte din politica firmei şi este necesară pentru asigurarea unui conţinut corect, legal şi pe înţelesul tuturor Utilizatorilor (Profesionişti/Clienţi/Vizitatori etc.) Prin această acţiune se elimină Anunțurile incomplete, incorecte sau neconforme cu legislaţia română sau cu prevederile din „Termeni și Condiții”. Nu sunt permise Anunţuri cu un conținut calomnios, jignitor la adresa concurenţei şi a celorlaţi Utilizatori şi orice tip de Anunţuri care nu respectă bunele practici, inducând în eroare Utilizatorii etc. Printr-o astfel de politică SC C&A Green Consult SRL urmăreşte reducerea numărului de Anunţuri eronate şi creşterea satisfacţiei Utilizatorilor platformei SAFOsmart.
 2. În conformitate cu prevederile din „Termeni şi Condiţii”, este interzisă publicarea mai multor Anunțuri pentru același Produs/Serviciu/Activitate, cu excepția câtorva cazuri particulare, explicate mai sus.
 3. Un Anunț este valabil pentru un singur Produs/Serviciu/Activitate sau aşa cum se prevede în abonamentul de client al SAFOsmart. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire simultan la mai multe Produse/Servicii/Activitati.
 4. Este interzisă publicarea unor Anunțuri eronate, defăimătoare, evazive, neclare sau care încalcă legislaţia GDPR.
 5. Este interzisă ștergerea și republicarea Anunțurilor cu același conținut cu excepţia clauzelor speciale existente în Contractele de colaborare.
 6. Este interzisă publicarea Anunțurilor care conţin oferte cu prețuri nereale, care induc în eroare cumpărătorul/vânzătorul sau care în condiţii normale sunt stabilite mult sub nivelul pieţei sau statisticilor deţinute de către SC C&A Green Consult SRL.
 7. Sunt interzise spre publicare Anunțuri care conțin imagini, înscrisuri, sigle ale concurenţei, texte ale anunţurilor preluate de pe alte Website-uri şi care pot afecta sub orice formă imaginea SC C&A Green Consult SRL, prin publicarea acestora pe Platforma SAFOsmart.
 8. Nu sunt acceptate spre publicare pe Platforma SAFOsmart Anunțurile cu imagini, înscrisuri sau alte elemente care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților (persoane fizice sau juridice).
 9. Utilizatorii care publică pe Platforma SAFOsmart au obligația de a se asigura că Anunțurile respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuală ale terților.
 10. Este interzisă publicarea sub orice formă a Anunțurilor care fac referire:
  • orice categorie de droguri - plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000 actualizată în 2020, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare,
  • materiale cu caracter obscen,
  • produse cu provenienţă îndoielnică, rezultate din săvârșirea oricărei forme de infracțiuni (ex. furt, tâlhărie, înșelăciune, dar fără a se limita la acestea),
  • produse expirate cu intenţia de a fi comercializate pentru uzul alimentar uman sau animal,
  • produse care pot afecta sănătatea oamenilor şi animalelor,
  • produse alimentare care pun în pericol viaţa,
  • produse contrafăcute sau falsificate care nu respectă drepturile de autor/proprietate intelectuală sau care nu au documente care să ateste siguranţa alimentară,
  • replici ale unor produse originale, precum și orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț,
  • produse/servicii care pot duce în eroare Utilizatorii cu privire la calitățile esențiale ale acestora,
  • orice bun care nu face obiectul de activitate al Website-ului https://safosmart.com,
  • bunuri rezultate din specii de faună și floră protejate de lege,
  • animale pe cale de dispariție,
  • produse alimentare pentru care nu există avize epidemiologice sau alte documente de natura să garanteze calitatea şi securitatea alimentară,
  • comercializarea cărnii și produselor din carne de către persoanele fizice care nu deţin dreptul legal de comercializare;
  • comercializarea animalelor vii fără certificate şi atestate legale;
  • orice bun care nu respectă condiţiile legale de consum alimentar şi de mediu.
 11. Toate Anunţurile care vizează comercializarea produselor alimentare trebuie să respecte normele sanitar-veterinare, cerinţele privind siguranţa alimentară, condiţiile de păstrare şi termenele de valabilitate. Asumarea răspunderii pentru respectarea normelor legale referitoare la comercializarea şi procesarea produselor care fac obiectul Anunţurilor aparţine integral Utilizatorului care publică Anunţul.
 12. Nu este permisă publicarea Anunțurilor care conțin link-uri ce fac trimitere către alte website-uri concurente.
 13. Anunţurile trebuie să reflecte fidel Produsul/Serviciul oferit şi să nu permită obţinerea de avantaje în raport cu alţi concurenţi prin „manipularea cuvintelor cheie” care nu au legătură cu Produsul/Serviciul oferit.
 14. Anunţurile vor fi publicate în limba Română.
 15. Limbajul folosit în Anunţ va fi corespunzător tipului de serviciu oferit de Platforma SAFOsmart.
 16. Anunțurile vor conține ca date de contact, numere de telefon fără suprataxă.
 17. Nu sunt permise Anunţuri prin mesajele electronice tip SPAM.
 18. Toate Anunțurile, sunt verificate de către SC C&A Green Consult SRL
 19. Anunțurile care încalcă „Termenii și Condițiile” Platformei SAFOsmart vor fi șterse de pe Website în cel mai scurt timp, iar în situaţii excepţionale, vor fi luate măsuri pentru blocarea contului de provenienţă a Anunţurilor.
 20. SC C&A Green Consult SRL deţine toate drepturile privind verificarea şi evaluarea conformităţii conţinutului Anunțurilor cu prevederile din „Termeni și Condiții”
 21. Nerespectarea prevederilor din „Termeni şi Condiţii” în cazul oricărui Anunţ publicat, conferă SC C&A Green Consult SRL următoarele drepturi:
  • să îndrepte erorile sau inadvertențele constatate şi să reformuleze parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este realizabil, în scopul evitării ştergerii Anunțului de pe Platforma SAFOsmart;
  • să suspende continuarea afişării Anunțului prin dezactivarea postării acestuia de pe Website-ul https://safosmart.com.
 22. Decizia privind blocarea conţinutului Anunţului poate fi contestată de către Utilizatorul profesionist, prin transmiterea unei obiecții către SC C&A Green Consult SRL, prin prezentarea de argumente. Dispozițiile care reglementează procedura reclamațiilor se vor aplica în consecință.
 23. Dacă argumentele specificate în contestaţie sunt întemeiate sau circumstanțele privind nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat încetează să mai existe, atunci SC C&A Green Consult SRL va restabili conținutul blocat.
 24. În cazul neformulării unei obiecţii de către Utilizatorul profesionist în termen de 7 zile de la primirea email-ului privind blocarea conţinutului Anunţului sau dacă obiecţia nu este fondată:
  • Conținutul blocat va fi şters irevocabil;
  • Costurile aferente publicării Anunțului vor fi restituite în contul Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proportional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, în maxim 90 de zile de la ștergerea Anunțului, sub forma unor credite alocabile pentru servicii similare.
 25. În cazul achiziționării de pachete de Anunțuri (abonament), respingerea la moderare a unui Anunț din pachet duce la scăderea numărului de Anunțuri disponibile din pachet cu un anunţ, iar contravaloarea achitată de Utilizatori nu se returnează
 26. În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, SC C&A Green Consult SRL își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Website în vederea postării sau administrării Anunțurilor.
 27. Anunțurile care au fost încheiate între SC C&A Green Consult SRL și Utilizatori respectă „Termenii și Condițiile” din momentul publicării acestora. Modificarea „Termenilor și Condițiilor” nu se va aplica retroactiv acordurilor privind publicarea unor Anunțuri care au fost încheiate deja.
 28. Pentru validarea contului Utilizatorului nu este percepută nicio taxă.

 

9. Publicarea Anunțurilor pe Platforma SAFOsmart

 

 1. Utilizatorul poate publica în mod automat anunţurile pe Platforma SAFOsmart cu respectarea documentului „Termeni şi Condiţii”.
 2. Nu exista limită pentru numărul maxim de Anunţuri permis spre postare unui Utilizator. Singura condiţie este încadrarea în tipul de abonament/tarif ales de către utilizator.
 3. Dacă SC C&A Green Consult SRL va agreea în viitor colaborarea cu alte platforme de profil, în baza unor modificări şi completări la documentul „Termeni şi condiţii”, Platforma SAFOsmart va putea exporta sau importa Anunţuri ale Utilizatorului doar după primirea acceptului din partea acestuia şi în condiţiile stabilite.

 

10. Modalități de plată

 

 1. Prețurile practicate de SC C&A Green Consult SRL pentru Serviciile Platformei SAFOsmart sunt afișate aici.
 2. Modalităţile de plată sunt următoarele: card bancar;

 3. Utilizatorul nu are dreptul să solicite Administratorilor SC C&A Green Consult SRL rambursarea unor sume achitate pentru achiziționarea abonamentului, dacă plata nu a putut fi confirmată datorită unor erori ale Utilizatorului.

 4. Pentru efectuarea plăţii cu un card de credit sau de debit, Utilizatorul va completa un formular cu datele de identificare şi referinţe specifice.

 5. Pentru plata serviciilor oferite de Platforma SAFOsmart, sunt acceptate următoarele tipuri de Carduri de debit/credit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

 

11. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor 

 

 1. În termen de maxim 7 zile de la data apariţiei sau producerii unui eveniment legat de serviciile oferite prin Platforma SAFOsmart, respectiv Anunţurile transmise/ publicate/ nepublicate pe Website, Utilizatorul are dreptul să înainteze o sesizare scrisă prin e-mail, la adresa contact@safosmart.com
 2. Oricând, Utilizatorul are dreptul să depună sesizări cu privire la activitatea nelegală sau postarea unor informaţii ilegale ale altor Utilizatori pe Platforma SAFOsmart, prin e-mail, la adresa contact@safosmart.com
 3. Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website, pe care îl puteți accesa și de aici
 4. Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încat Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.
 5. Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.
 6. Pentru încălcarea drepturilor, Utilizatorul – persoană fizică poate poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro.

 

12. Reclamații ale Utilizatorilor profesioniști și mediere

 

Un Utilizator profesionist (persoană juridică, ONG etc.) are dreptul să formuleze o reclamație pentru:

 • pretinsa nerespectare de către SC C&A Green Consult SRL a obligațiilor impuse prin Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului European din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online şi a cerinţelor prevăzute în „Termeni şi condiţii”;
 • existenţa unor dificultăți tehnice în funcționarea Platformei SAFOsmart;
 • alte cauze care pot face obiectul legii.

 

 

13. Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

 

Crearea contului de Utilizator echivalează în mod expres şi neechivoc cu:

 1. acceptarea legislaţiei în vigoare,
 2. acceptarea „Termenilor si Condiţiilor” Platformei SAFOsmart,
 3. acceptarea „Politicii de confidenţialitate” a Platformei SAFOsmart,
 4. acordul cu privire la prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

SC C&A Green Consult SRL prelucrează datele personale ale Utilizatorilor săi în concordanță cu Politica de confidențialitate.

Conform legislaţiei în vigoare, Utilizatorul se poate opune oricând prelucrării datelor acestuia cu caracter personal şi are dreptul să solicite SC C&A Green Consult SRL încetarea prelucrării datelor colectate, ştergerea datelor colectate, transformarea în date anonime a tuturor datelor personale colectare. Într-un astfel de context, SC C&A Green Consult SRL îşi rezervă dreptul de a anula sau limita accesul Utilizatorului la Platforma SAFOsmart în orice mod.

 

14. Precizări privind modificarea „Termenilor și Condițiilor” Platformei SAFOsmart

 

 1. SC C&A Green Consult SRL își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul document „Termeni și Condiții”.
 2. Modificările vor intra în vigoare la data indicată de SC C&A Green Consult SRL, însă nu mai devreme de 15 zile de la notificarea modificărilor, cu excepția în care legea prevede altfel.
 3. Modificările aduse în „Termeni şi condiţii” nu au caracter retroactiv ci produc efecte din momentul intrării în vigoare.
 4. Dacă Utilizatorul nu agreează conținutul modificărilor aduse în „Termeni şi condiţii” atunci beneficiază de dreptul de reziliere a contractului în orice moment, de ștergere a contului înregistrat, de neaccesare, vizitare sau utilizare, în orice mod a Platformei SAFOsmart.

 

15. Legea aplicabilă. Litigii

 

 1. Legea română în vigoare apără Drepturile și obligațiile părților din „Termeni și Condiții”, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce.
 2. Orice litigii derivând din utilizarea Platformei SAFOsmart se vor soluţiona pe cale amiabilă sau după caz, de către instanțele competente din România.

 

Anexa – Tarife Platforma SAFOsmart

Lista de prețuri practicate de SC C&A Green Consult SRL pentru Anunțurile publicate pe Platforma SAFOsmart acest link.

Prețurile practicate pentru utilizarea serviciilor Platformei SAFOsmart se pot modifica în timp. Utilizatorii sunt invitaţi să consulte periodic Anexa cu tarife. Utilizatorii profesionişti şi cei fideli vor fi notificaţi prin mijloacele de comunicare agreate de părţi.

Modificarea tarifelor nu are caracter retroactiv.